Hrvatsko društvo za debljinu
Search

Definicija debljine

U kliničkoj praksi debljina se procjenjuje indeksom tjelesne mase (ITM). Za dodatnu procjenu nakupljanja visceralnog masnog tkiva, koje predstavlja veći rizik za oboljenje od metaboličkih i kardiovaskularnih bolesti, koristi se mjera opsega struka (OS).

Kategorije

Pothranjenost

Normalno

Preuhranjenost

Debljina 1. st.

Debljina 2. st.

Debljina 3. st.

ITM, kg/ m²

<18,5

18,5–24,9

25,0–29,9

30,0–34,9

35,0–39,9

≥40

Indeks tjelesne mase

Za procjenu prekomjerne tjelesne masti najzastupljenija je metoda izračuna indeksa tjelesne mase (ITM). Metoda ITM-a dobro korelira s količinom masnog tkiva. Dobivene vrijednosti mogu se kategorizirati kao:

➞ Pothranjenost,

➞ Normalna tjelesna masa,

➞ Preuhranjenost i

➞ Debljina ili pretilost koja se pak može podijeliti u tri stupnja.

Formula za izračun ITM-a

Za izračun ITM-a slijedite ove korake:

  1. Izmjerite tjelesnu masu u kilogramima (kg).
  2. Izmjerite visinu u metrima (m).
  3. Primijenite formulu tako da tjelesnu masu podijelite sa svojom visinom na kvadrat.
Dobivena vrijednost svrstava vas u jednu od kategorija indeksa tjelesne mase.

Opseg struka

Za dodatnu procjenu tipa preuhranjenosti u kliničkoj praksi koristi se mjera opsega struka. Konsenzus Međunarodne federacije za dijabetes (IDF) definirao je središnju pretilost (visceralna, androidna, oblika jabuke ili debljina gornjeg dijela tijela) kad postoji opseg struka ≥94 cm kod muškaraca i ≥80 cm kod žena.

Nakupljanje visceralnog masnog tkiva povezano je s većim rizikom od metaboličkih i kardiovaskularnih bolesti. Smatra se da su masne nakupine smještene između pojedinih visceralnih organa u trbušnoj šupljini metabolički aktivnije i predstavljaju značajno veću opasnost za ukupno zdravlje od potkožnih nakupina. Visceralni adipociti luče različite čimbenike, upalne citokine i adipokine koji maju važnu ulogu u patogenezi inzulinske rezistencije i metaboličkog sindroma.

Metabolički sindrom predstavlja kombinaciju visceralne debljine, arterijske hipertenzije, dislipidemije i poremećaja metabolizma glukoze. Koncept inzulinske rezistencije predstavlja okvir za razumijevanje združenosti visceralne pretilosti s drugim glavnim čimbenicima kardiovaskularnoga rizika.