Hrvatsko društvo za debljinu
Search

Časopis Diabetology donosi članke članova našeg Društva o debljini i ŠB2

Sveobuhvatni tematski broj “Management of type 2 diabetes – Current insights and future directions” za časopis Diabetology pripremili su članovi Upravnog odbora našeg društva.
Časopis Diabetology donosi članke članova našeg Društva o debljini i ŠB2 (1)

Opće je poznato kako su debljina i šećerna bolest tip 2 (ŠB2) jedni od najbrže (simultano) rastućih javnozdravstvenih problema današnjice. S obzirom na to da je neizmjerno važno pratiti aktualne novitete i buduće odrednice (su)upravljanja / kontrole ŠB2, želimo Vam ukazati na zanimljivi i sveobuhvatni tematski broj naziva “Management of type 2 diabetes – Current insights and future directions”, kojeg za časopis Diabetology organiziraju članovi Upravnog odbora našeg Društva.

Časopis Diabetology donosi članke članova našeg Društva o debljini i ŠB2 2
Časopis Diabetology: Management of type 2 diabetes – Current insights and future directions

U ovom ćete tematskom broju tako imati priliku pronaći informacije o

● digitalnim rješenjima za poboljšanje adherencije liječenju,

● personalizaciji/individualizaciji novijih terapijskih linija (prediktorima ishoda liječenja),

● psihološkom aspektu i kvaliteti života bolesnika sa ŠB2 te članova njihovih obitelji,

● farmakoekonomskim preprekama u dijabetologiji (s potencijalnim rješenjima i preporukama),

● savjetima za organizaciju i provedbu stručne edukacije o propisivanju antihiperglikemika

● potencijalnim budućim direkcijama (su)liječenja ŠB2, poput optimizacije crijevnog mikrobioma i metaboličke kirurgije.

Budući da je područje dijabetologije prepuno noviteta, naglasak je ovdje stavljen na one direkcije koje trenutno poboljšavaju cjelokupnu kontrolu ŠB2 te na one koje bi to mogle činiti u perspektivi, sukladno viziji naših urednika.

Ako ste zainteresirani iz perspektive čitatelja ili mogućeg autora, više informacija o ovom tematskom broju možete pronaći na ovoj poveznici.

Još vijesti:

Debljina nije povezana sa starošću

Prof. Štimac gostovao je u emisji Treća dob HRT-a, gdje je upozorio da debljina nije povezana sa starošću. Među starijom populacijom nema debelih; teško je doživjeti duboku starost s viškom kila.